Партнерска програма

МОИ НАМИРНИЦИ партнерската програма е бесплатна и им овозможува на партнерите да заработуваат преку поставување на линк или повеќе линкови на нивните интернет страници кои ќе го/ја рекламираат МОИ НАМИРНИЦИ или специфичен производ/услуга. За секоја продажба што е направена преку кликнување на тие линкови, ние ви исплаќаме соодветна партнерска провизија. Стандардната партнерска провизија моментално изнесува 5%.

За повеќе информации, посетете ја страната за Чести прашања или погледнете ги нашите Партнерски услови за користење.

Нови партнери

Моментално не сум ваш партнер.

Кликнете Продолжи за да креирате нова партнерска сметка. Ве молиме забележете дека партнерската сметка не е поврзана со корисничката сметка.

Продолжи

Постоечки партнери

Јас сум веќе регистриран партнер.